Volleybal

Griffoenen Steenhuize

vzw

Nieuwsberichten

Beste mensen

Met pijn in het hart moeten we meedelen dat mevrouw Michèle Van Melckebeke, echtgenote van Willy Verstockt en mama van Wim en Anne Verstockt vorige vrijdag is overleden. Willy was bij de Griffoenen als speler betrokken vanaf het begin van de club en draagt tot op vandaag onze club een warm hart toe. De kinderen van Anne spelen in onze multimove. Wim is sinds jaren actief als speler en bestuurslid. Vorig jaar nog had hij een leidende hand in onze renovatiewerken en dit jaar heeft hij de leiding genomen in de sponsorcampagne.

Michèle verloor de strijd tegen een slepende ziekte. Vanaf moment van diagnose heeft ze al haar beschikbare kracht aangewend om haar normale leven zo veel mogelijk verder te zetten, echter met de realistische maar psychisch zware notie dat dit onvoldoende zou blijken. De kracht ebde weg maar werd gecompenseerd door de liefde en de zorg van haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen die de laatste maanden zeer intens het ziekteproces meebeleefd en de zorg mee opgenomen hebben. Hopelijk helpt dit om het enorme gemis wat op te vullen en het verlies te verwerken. We bieden als club ons medeleven aan en wensen de ganse familie van harte veel sterkte toe.

In naam van bestuur en leden van volleybalclub Griffoenen Steenhuize

Evenementen

Halloween 2016

GRIFFOENEN en CHIRO Sint-Katrien verwelkomen jullie op 31 oktober. Alle vampieren, vleermuizen, spoken, heksen, weerwolven, en andere griezels vanaf 19 uur van harte welkom.