De club

Jeugdbeleid

Volleybalclub Griffoenen Steenhuize wil graag een thuisbasis zijn voor jong en oud die in een amusante sfeer de mooie volleybalsport komt beoefenen. De jeugdopleiding heeft als missie de fysieke fitheid en het volleybal in het bijzonder van alle gemotiveerde jongeren te promoten. Jongeren worden de kans gegeven om volleybal te beoefenen binnen een familiale club, met de nodige deskundige omkadering qua organisatie en sportieve begeleiding. Zij worden gestimuleerd om hun mogelijkheden op dat vlak maximaal te ontplooien. Het jeugdbeleidsplan is een weergave van het dagelijkse jeugdbeleid dat we voeren.

Documenten

Werkwijze verzekering

De leden van de Vlaamse Volleybalbond worden verzekerd via de verzekeringsmaatschappij Ethias. Wanneer een lid een ongeval heeft, dient een aangifte te gebeuren bij Ethias. Gelieve bovenstaande documenten correct ingevuld binnen de 48 uur terug te bezorgen aan het secretariaat: Herbert Van de Roy, Hekkestraat 16, 9550 St-Lievens-Esse - 0479/33.40.90 - herbert.vanderoy@telenet.be.

Let op! Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval niet aanvaard.